Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Het vergaderschema en de vergaderstukken van de gemeenteraad en de raadsfora kunt u hier vinden:

De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners van Rijswijk. De raad stelt de hoofdlijnen van het beleid vast en controleert het college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad wordt eens in de vier jaar gekozen door de inwoners van Rijswijk.

Wilt u weten wie er in de gemeenteraad zitten? Bekijk dan de samenstelling van de raad.

Inwoners en andere belangstellenden kunnen bij de griffie terecht voor vragen over vergaderingen of het toezenden van informatie aan de raad. U kunt mailen naar griffie@rijswijk.nl of bellen via 070-326 1800.

Als u een probleem of vraagstuk onder de politieke aandacht wilt brengen, kunt u een officiële ‘Brief aan de raad’ schrijven.


Tijdens de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad wordt dan een voorstel over de afhandeling van uw brief gedaan.


Dit betekent niet altijd dat de gemeenteraad uitgebreid op de brief ingaat. Het kan ook voorkomen dat het college de brief verder behandelt of dat het forum er over wil discussiëren. De brief kunt u versturen aan de raad via de raadsgriffie: griffie@rijswijk.nl

Volg de vergaderingen van de raad live of bekijk een gemiste uitzending: