Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Raadsleden kunnen raadsvragen stellen aan het college.

Inwoners en ondernemers kunnen door middel van een brief vragen stellen aan de raad. Dit wordt ook wel "Raadsadressen" genoemd.

Het college informeert de raad door middel van een raadsinformatiebrieven (RIB's).

Amendementen (wijzigingsvoorstellen) op besluiten van de raad

De raad kan via de procedurele regeling Grote projecten de ontwikkeling van een politiek relevant project nadrukkelijker volgen via Voortgangsrapportages.
Na benoeming tot groot project dient de organisatie een startnotitie op te leveren.

Ingediende moties door de gemeenteraad

Het college van B&W doen in het forum en de raad toezeggingen aan de raad. De toezeggingen worden bijgehouden en de status gevolgd.