Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Motie - Aanbevelingen groenbeleidsplan (GL PG&R PvdA D66 CU)

ID
318
Datum
4-7-2023
Agendapunt
Raadsvergadering 2023 (7.a.2. Motie - Aanbevelingen groenbeleidsplan (GL PG&R PvdA D66 CU) )
dinsdag 4 juli 15:00 tot 23:30
Raadzaal
Titel
Motie - Aanbevelingen groenbeleidsplan (GL PG&R PvdA D66 CU)
Status
Aangenomen
Raadsleden
  • Elze Woudstra (D66)
  • Maaike Harmsen (CU)
  • Mohamed Majjaoui ( PvG&R)
  • Wil van Nunen (PvdA)
  • Winfried Smith (GL)
Portefeuillehouder
Mark Wit
Toelichting
Einddatum
Stand van zaken
Datum afdoening
Voorstel tot afdoening
Voorstel tot afdoening
Inhoudelijke beantwoording
Wordt meegenomen in groenbeleid/ omgevingsvisie
Afgedaan
Niet afgedaan
Bijlage(s)