Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Toezeggingen aan de raad

Raad periodiek informeren over bereikt aantal woningen in het kader van energiearmoede

ID
380
Titel
Raad periodiek informeren over bereikt aantal woningen in het kader van energiearmoede
Agendapunt
Forum Samenleving 2022 (15. RIB 22-084 Nadere toelichting aanpak bestrijding energiearmoede)
dinsdag 6 december 20:00 tot 23:45
Raadzaal
Toezegging
Wethouder zegt toe om de raad om de drie maanden te informeren over hoeveel woningen bereikt zijn in het komende jaar.
Portefeuillehouder
Mark Wit
Medewerker
Deadline
Stand van zaken
Afgedaan
Afgedaan
Datum afdoening
Voorstel tot afdoening
Niet voorstel tot afdoening
Inhoudelijke beantwoording
Ter afdoening van deze toezegging onderstaand het overzicht van het aantal woningen dat in 2023 (en tot nu) is bereikt. Het aantal woningen dat tot 1 maart 2024) is bereikt is: 1. Energiefixers: 1831 (404 in 2022, 1239 in 2023 en 188 (van 1000) in 2024); 2 VvE-aanpak: 13 VvE’s met 1066 woningen en 7 kleine VvE’s met 100 appartementen elk een energieadvies en ondersteuning naar verbetermaatregelen. De energiefixers hebben direct een energiebesparend effect bij huishoudens. De VvE-aanpak is meer indirect en helpt een groot aantal appartementen naar grootschaliger isoleren. Deze VvE’s zitten nog in de planvorming en kennen elk een eigen tempo.