Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Toezeggingen aan de raad

Huisartsen locatie huisvesting

ID
528
Titel
Huisartsen locatie huisvesting
Agendapunt
Raadsvergadering 2024 (1. Opening en mededelingen)
dinsdag 27 februari 20:00 tot 23:30
Raadzaal
Toezegging
wethouder zegt toe voor de zomer een raadsinformatiebrief aan de raad toe te zenden over laatste stand van zaken huisvesting locatie huisartsen
Portefeuillehouder
Mark Wit
Medewerker
Deadline
Stand van zaken
Afgedaan
Afgedaan
Datum afdoening
Voorstel tot afdoening
Niet voorstel tot afdoening
Inhoudelijke beantwoording
Deze toezegging is gelijk aan 523. Voorstel om deze toezegging te laten vervallen (niet dubbel opnemen in de lijst)
Bijlage(s)