Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Toezeggingen aan de raad

Stand van zaken de crisisplannen voor Rijswijk

ID
348
Titel
Stand van zaken de crisisplannen voor Rijswijk
Agendapunt
Raadsvergadering 2022 (4. Algemene beschouwingen en begroting (RV 22-017))
dinsdag 8 november 15:00 tot 23:30
Raadzaal
Toezegging
Wethouder Wit zegt toe om te bekijken of de crisisplannen voor Rijswijk voldoende zijn en in hoeverre voor Rijswijk aanpassingen nodig zijn.
Portefeuillehouder
Mark Wit
Medewerker
Deadline
Stand van zaken
Afgedaan
Afgedaan
Datum afdoening
Voorstel tot afdoening
Niet voorstel tot afdoening
Inhoudelijke beantwoording
Na deze toezegging is op een later moment (op 27 juni 2023) door de gemeenteraad het beleidsdocument De RAAK 2023-2030 (Rijswijkse Adaptatiestrategie en Aanpak voor Klimaatverandering) vastgesteld. Deze beleidsstrategie waarborgt de ontwikkeling van klimaatcrisisplannen voor klimaatgerelateerde problemen in Rijswijk. Een van de eerste onderwerpen is een Lokaal Hitteplan Rijswijk, waarover het college van B&W voor het zomerreces 2024 uw raad zal informeren.
Bijlage(s)