Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Motie - Monitor duurzaamheid (GL Wij. Rijswijk PvdA CU D66 VVD PG&R)

ID
317
Datum
4-7-2023
Agendapunt
Raadsvergadering 2023 (7.a.1. Motie - Monitor duurzaamheid (GL Wij. Rijswijk PvdA CU D66 VVD PG&R) )
dinsdag 4 juli 15:00 tot 23:30
Raadzaal
Titel
Motie - Monitor duurzaamheid (GL Wij. Rijswijk PvdA CU D66 VVD PG&R)
Status
Aangenomen
Raadsleden
  • Danny van Dam (WIJ)
  • Elze Woudstra (D66)
  • Erik vd Veer (PvdA)
  • Maaike Harmsen (CU)
  • Maarten van ’t Eind (GL)
  • Udo Oelen (VVD)
Portefeuillehouder
Mark Wit
Toelichting
Einddatum
Stand van zaken
Datum afdoening
Voorstel tot afdoening
Voorstel tot afdoening
Inhoudelijke beantwoording
In de motie verzoekt de raad het college om een integrale duurzaamheidsmonitor op te zetten om de stand van zaken wat betreft duurzaamheid te laten zien. Deze zal dan eens per twee jaar worden gepubliceerd voor het kaderdebat. In overleg met de griffie is op 3 september aanstaande een raadssessie ingepland om de voortgang te bespreken.
Afgedaan
Niet afgedaan
Bijlage(s)