Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Toezeggingen aan de raad

Strooizout beschikbaar stellen

ID
371
Titel
Strooizout beschikbaar stellen
Agendapunt
Raadsvergadering 2022 (17. Motie Vreemd BVR - Strooizout (overgenomen door college, ingetrokken door indieners))
dinsdag 20 december 20:00 tot 23:45
Raadzaal
Toezegging
Naar aanleiding van de (ingetrokken) motie Strooizout zegt wethouder Wit toe met Avelex in gesprek te gaan om te bezien welke middelen mogelijk zijn om strooizout beschikbaar te stellen voor inwoners.
Portefeuillehouder
Mark Wit
Medewerker
Deadline
Stand van zaken
Afgedaan
Afgedaan
Datum afdoening
Voorstel tot afdoening
Niet voorstel tot afdoening
Inhoudelijke beantwoording
Op 28 maart 2023 is de Evaluatie gladheidsbestrijding 2022 – 2023 aan de raad gestuurd (RIB 23 032). Deze is besproken in de raad. In de RIB is aangegeven dat bij forse gladheid strooizout beschikbaar wordt gesteld aan scholen
Bijlage(s)