Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Toezeggingen aan de raad

RIB over het vinden van geschikte huisvesting voor huisartsen

ID
523
Titel
RIB over het vinden van geschikte huisvesting voor huisartsen
Agendapunt
Forum Samenleving 2024 (8. RA 24-004 Huisvestingsprobleem huisartsenpraktijk)
dinsdag 13 februari 20:00 tot 23:00
Forumzaal
Toezegging
Wethouder zegt toe de raad voor het zomerreces van 2024 een RIB te sturen over de voortgang van het vinden van geschikte huisvesting voor huisartsen in Rijswijk.
Portefeuillehouder
Mark Wit
Medewerker
Deadline
Stand van zaken
RIB gepland voor het zomerreces
Afgedaan
Niet afgedaan
Datum afdoening
Voorstel tot afdoening
Niet voorstel tot afdoening
Inhoudelijke beantwoording